סדרה

תיאטרון מוצ"ש 2 - 16/17
תיאטרון מוצ"ש 2 - 16/17
זמין במחירים הבאים
מחיר מלא_1 ‪₪‬ 460.00 ‪₪‬ 620.00
סטודנט/חייל_1 ‪₪‬ 150.00 ‪₪‬ 150.00
תושב אשדוד והסביבה_1 ‪₪‬ 340.00 ‪₪‬ 460.00
מנוי ממשיך_1 ‪₪‬ 315.00 ‪₪‬ 425.00
וועדים_1 ‪₪‬ 390.00 ‪₪‬ 390.00
אזרח ותיק_1 ‪₪‬ 280.00 ‪₪‬ 365.00
כסא בודד_1 ‪₪‬ 330.00 ‪₪‬ 330.00
אסותא_1 ‪₪‬ 340.00 ‪₪‬ 340.00
מנוי משולב_1 ‪₪‬ 429.00 ‪₪‬ 429.00