סדרה

תיאטרון יום ד' - 15/16
תיאטרון יום ד' - 15/16
זמין במחירים הבאים
מחיר מלא_1 ‪₪‬ 630.00 ‪₪‬ 870.00
אזרח ותיק_1 ‪₪‬ 395.00 ‪₪‬ 540.00
סטודנט/חייל_1 ‪₪‬ 210.00 ‪₪‬ 870.00
תושב אשדוד והסביבה_1 ‪₪‬ 475.00 ‪₪‬ 640.00
מנוי ממשיך_1 ‪₪‬ 425.00 ‪₪‬ 580.00
כסא בודד_1 ‪₪‬ 400.00 ‪₪‬ 630.00
וועדים_1 ‪₪‬ 550.00 ‪₪‬ 550.00
מלווה נכה_1 ‪₪‬ 315.00 ‪₪‬ 435.00
בתי ספר_1 ‪₪‬ 210.00 ‪₪‬ 870.00
תעודת נכה_1 ‪₪‬ 395.00 ‪₪‬ 540.00