סדרה

תיאטרון יום א' - 15/16
תיאטרון יום א' - 15/16
זמין במחירים הבאים
מחיר מלא_1 ‪₪‬ 745.00 ‪₪‬ 745.00
אזרח ותיק_1 ‪₪‬ 338.00 ‪₪‬ 463.00
סטודנט/חייל_1 ‪₪‬ 180.00 ‪₪‬ 463.00
תושב אשדוד והסביבה_1 ‪₪‬ 407.00 ‪₪‬ 548.00
מנוי ממשיך_1 ‪₪‬ 364.00 ‪₪‬ 497.00
כסא בודד_1 ‪₪‬ 342.00 ‪₪‬ 342.00
וועדים_1 ‪₪‬ 470.00 ‪₪‬ 470.00
מלווה נכה_1 ‪₪‬ 375.00 ‪₪‬ 375.00
תעודת נכה_1 ‪₪‬ 463.00 ‪₪‬ 463.00
תעשייה אוירית יד לבנים_1 ‪₪‬ 0.00 ‪₪‬ 0.00