סדרה

הקלאסית הגדולה - 15/16
הקלאסית הגדולה - 15/16
זמין במחירים הבאים
מחיר מלא_1 ‪₪‬ 740.00 ‪₪‬ 925.00
אזרח ותיק_1 ‪₪‬ 500.00 ‪₪‬ 600.00
תושב אשדוד והסביבה_1 ‪₪‬ 550.00 ‪₪‬ 695.00
מנוי ממשיך_1 ‪₪‬ 500.00 ‪₪‬ 610.00
וועדים_1 ‪₪‬ 500.00 ‪₪‬ 610.00
מלווה נכה_1 ‪₪‬ 370.00 ‪₪‬ 462.00
מרק לב_1 ‪₪‬ 680.00 ‪₪‬ 740.00
תעודת נכה_1 ‪₪‬ 500.00 ‪₪‬ 600.00