סדרה

החיים הטובים שנייה 18/19
זמין במחירים הבאים
אזרח ותיק_1 ‪₪‬ 149.00 ‪₪‬ 199.00
מחיר מלא_1 ‪₪‬ 229.00 ‪₪‬ 306.00
וועדים_1 ‪₪‬ 306.00 ‪₪‬ 306.00
50 אחוז הנחה באישור מוטי ‪₪‬ 114.50 ‪₪‬ 153.00
מועצה אזורית שפיר_1 ‪₪‬ 199.00 ‪₪‬ 199.00
מלווים שפיר_1 ‪₪‬ 0.00 ‪₪‬ 0.00
מחלקת רווחה_1 ‪₪‬ 199.00 ‪₪‬ 199.00
מלווה נכה_1 ‪₪‬ 114.50 ‪₪‬ 153.00